• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Quyết định về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Xem nội dung ở file đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 28/02/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến 28/04/2023

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc