• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 66/2017/NĐ-CP, ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/09/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến 05/11/2023

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc