• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định tổ chức hoạt động bay của Không quân Công an nhân dân

 

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 26/04/2024
Ngày hết hạn lấy ý kiến 26/06/2024

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc