• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới

Xem nội dung ở file đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 14/03/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến 14/05/2023

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc