• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, cung cấp thông tin trên môi trường mạng trong Công an nhân dân

Xem nội dung chi tiết tại tệp tin đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 02/06/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến 02/08/2023

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc