• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Hồ sơ dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/06/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến 08/07/2023

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc