• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Hồ sơ dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/02/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/03/2023

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc