Từ khóa tìm kiếm

Để tìm kiếm chính xác cụm từ, quý vị hãy đặt dấu ngoặc kép vào các cụm từ. Ví dụ "Bộ công an"

Tìm thấy 9443 kết quả với từ khóa Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Bộ Công an lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

31/05/2023

ra. Công đoàn cơ sở đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động; hưởng ứng và

Hội nghị quốc tế về Nữ sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc

31/05/2023

đẩy bình đẳng giới, tăng cường trao quyền cho phụ nữ, đóng góp vào một tương lai bền vững, an ninh, an toàn trong khu vực

Đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 và các sự kiện, hội nghị quan trọng năm 2023

31/05/2023

nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai lần thứ 11 Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là các sự kiện có ý nghĩa chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội rất lớn, góp

Nữ Đội trưởng vì Nhân dân phục vụ

31/05/2023

nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu

75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) - Kỳ Cuối

31/05/2023

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải

Họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 tháng 5/2023

31/05/2023

xã hội được thúc đẩy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối từng bước hoàn thiện hệ sinh thái công dân số theo Nghị quyết 50 của Chính phủ

Tăng cường hợp tác phòng chống ma túy Việt Nam - Trung Quốc

31/05/2023

Đại tá Đoàn Hồng Hiệu, Phó Văn phòng BLO Tịnh Tây thể hiện cam kết chính trị và quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc, các nước trong khu vực và quốc tế

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

31/05/2023

doanh trên nền tảng số, quản lý thuế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, quy định và quyết liệt trong công tác

Châu Phi thúc đẩy trao đổi dữ liệu của Cảnh sát với quốc tế qua INTERPOL

30/05/2023

Điều này hoàn toàn phù hợp với kết luận về thúc đẩy chia sẻ cơ sở dữ liệu Cảnh sát với hệ trí sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc họp tương tự để đưa các quyết định nhằm hỗ trợ lực

Cảnh giác với các hoạt động trở lại của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

30/05/2023

có khoảng 16 điểm nhóm, có tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn hoạt động tinh vi, các đối tượng cầm đầu phân chia địa bàn Thanh Hóa thành

Liên kết cùng ngành