Hỏi đáp trực tuyến

Báo chốt Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ sẽ bị xử phạt như thế nào?

Người gửi: Nguyễn Ngân

Khi Cảnh sát giao thông lập chốt xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến đường, tôi thấy trên nhiều tài khoản mạng xã hội xuất hiện việc báo chốt, chỉ điểm chốt Cảnh sát giao thông đang xử lý vi phạm giao thông tại đâu, xử lý về vi phạm gì. Vậy Bộ Công an cho tôi hỏi, việc báo chốt, chỉ điểm chốt lực lượng Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ có bị xử phạt hay không và xử phạt mức như thế nào?

Ngày hỏi: 13/02/2024 Lượt xem: 2921

Câu trả lời

Điều 4, Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung tại Nghị đinh số 14/2022/NÐ-CP ngày 27/01/2022) quy định: Xử phạt vi phạm hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi vi phạm “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật". 

Như vậy, những trường hợp báo chốt Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ sẽ bị xử phạt theo quy định nêu trên.

Người trả lời: Bộ Công an