Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc hộ chiếu bị in sai số Chứng minh nhân dân

Người gửi: Cù Thị Đài Trang

 

Tôi muốn hỏi, thông tin trên hộ chiếu của tôi bị in sai số Chứng minh nhân dân (CMND) thì tôi phải làm thế nào? Trong trường hợp do lỗi in ấn sai thì tôi có nộp thêm lệ phí gì nữa không và thủ tục như thế nào?    

 

Ngày hỏi: 04/04/2018 Lượt xem: 7574

Câu trả lời

Nếu hộ chiếu của bạn bị in sai số CMND thì bạn phải làm thủ tục cấp lại hộ chiếu có số CMND đúng. Trong trường hợp số CMND trong hộ chiếu bị sai do lỗi của cơ quan cấp hộ chiếu (in sai) thì bạn không phải nộp thêm lệ phí.
 

Người trả lời: Bộ Công an