Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc thăm gặp phạm nhân tại bệnh viện

Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Bích

 

Cháu tôi đang bị giam giữ ở trại tạm giam tại quận 10, TP.Hồ Chí Minh, quá trình ở trong trại cháu tôi có xô xát với phạm nhân cùng phòng và được chuyển ra bệnh viện để điều trị vết thương. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp này tôi có được thăm cháu tại bệnh viện không? Nếu tôi không được thăm cháu thì ai sẽ được thăm cháu và quy định tại văn bản nào?

 

Ngày hỏi: 04/04/2018 Lượt xem: 7206

Câu trả lời

1. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam, Điều 1 Nghị định số 09/2011/NĐ-CP ngày 25/01/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam quy định: “…một tháng không quá 3 lần người bị tạm giữ, tạm giam được nhận quà và đồ dùng sinh hoạt của gia đình, thân nhân gửi đến theo quy định; lượng quà không được vượt quá 3 lần tiêu chuẩn ăn hàng ngày mà nhà nước quy định cho mỗi người bị tạm giữ, tạm giam”; Khoản 2 Điều 22 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam quy định: “Người bị tạm giữ, tạm giam có thể được gặp thân nhân, luật sư hoặc người bào chữa khác và do cơ quan đang thụ lý vụ án quyết định”.

2. Đối với phạm nhân đang chấp hành án, Điều 3 Thông tư số 46/2011/TT-BCA ngày 30/6/2011 của Bộ Công an quy định: “Phạm nhân được gặp thân nhân một lần trong 01 tháng (trừ trường hợp vi phạm nội quy đang bị giam tại buồng kỷ luật)…”.

Người trả lời: Bộ Công an