Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc xét dự thi vào trường Công an nhân dân

Người gửi: Lê Nguyễn Khang

Tôi đang tham gia nghĩa vụ trong Công an nhân dân (CAND), trong quá trình học tập và huấn luyện tại đơn vị, tôi bị kỉ luật với hình thức khiển trách. Bộ Công an cho tôi hỏi, khi bị kỷ luật như vậy thì năm tới tôi có được xét để dự thi vào các trường CAND hay không?  

Ngày hỏi: 03/01/2020 Lượt xem: 7681

Câu trả lời

Căn cứ điểm c Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 15/2016/TT-BCA ngày 16/3/2016 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường CAND: “Đối với công dân đang thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hoặc đã hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân, trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên” thì chiến sỹ Lê Nguyễn Khang không đủ điều kiện để xét tuyển vào các trường CAND năm 2020.
 
Tuy nhiên, chiến sỹ Lê Nguyễn Khang vẫn có thể đăng ký dự thi Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia để lấy kết quả xét tuyển vào các trường ngoài ngành Công an theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Người trả lời: Bộ Công an