Hỏi đáp trực tuyến

Nếu không đủ điểm xét tuyển vào trường Công an thì có những cách nào để được tuyển dụng phục vụ trong ngành Công an?

Người gửi: Nguyễn Ngọc Thành

Tôi đang là học sinh lớp 12, tôi có nguyện vọng được học tập, công tác trong ngành Công an và dự định sẽ đăng ký xét tuyển vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân. Bộ Công an cho tôi hỏi, nếu điểm xét tuyển của tôi không đủ điều kiện vào Học viện Cảnh sát nhân dân thì có những cách nào để tôi có thể được tuyển dụng phục vụ trong ngành Công an?

Ngày hỏi: 10/03/2023 Lượt xem: 3006

Câu trả lời

Về nội dung câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Ngọc Thành, Bộ Công an trả lời như sau:

Nếu bạn Thành không đủ điểm trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân thì bạn có thể lựa chọn một trong những hướng như sau:

- Tiếp tục ôn luyện để đạt kết quả thi cao hơn trong năm tiếp theo để đăng ký xét tuyển trình độ đại học vào các trường Công an nhân dân.

- Đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân để được hưởng chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ như:

+ Được tiếp tục đăng ký xét tuyển vào các trường Công an nhân dân (trình độ đại học và trình độ trung cấp).

+ Được xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp, phục vụ lâu dài trong Công an nhân dân sau khi hết thời gian thực hiện nghĩa vụ nếu đủ điều kiện theo quy định của Bộ Công an.

- Đăng ký xét tuyển và nhập học một trường dân sự phù hợp với năng lực, trường hợp Bộ Công an có tổ chức tuyển sinh công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên vào công tác trong lực lượng Công an nhân dân, bạn có thể đăng ký dự tuyển nếu đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Công an tại thời điểm đó. 

Người trả lời: Bộ Công an