Những biện pháp nào để ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình?

Người gửi: Phan Quảng An

Để ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình cần những biện pháp nào?

Ngày hỏi: 11/05/2023 - Lượt xem: 4488

Câu trả lời

Điều 22 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định về biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình như sau:
 
1. Biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình gồm:
 
a) Buộc chấm dứt hành vi bạo lực gia đình;
 
b) Yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở Công an xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình;
 
c) Cấm tiếp xúc;
 
d) Bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ nhu cầu thiết yếu;
 
đ) Chăm sóc, điều trị người bị bạo lực gia đình;
 
e) Trợ giúp pháp lý và tư vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó với hành vi bạo lực gia đình;
 
g) Giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình;
 
h) Góp ý, phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư;
 
i) Thực hiện công việc phục vụ cộng đồng;
 
k) Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ người bị hại theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự đối với người có hành vi bạo lực gia đình.
 
2. Việc áp dụng biện pháp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều này đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Người trả lời: Bộ Công an