Mẫu thẻ Căn cước công dân theo dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) có điểm gì mới so với mẫu cũ?

Người gửi: Lê Văn Luân
Tôi được biết, Bộ Công an đang dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), trong đó đáng chú ý có quy định Mẫu thẻ Căn cước công dân mới. Vậy Bộ Công an cho biết mẫu thẻ Căn cước công dân mới có điểm gì mới so với mẫu cũ?
Ngày hỏi: 24/03/2023 - Lượt xem: 3652

Câu trả lời

Dự thảo Luật Căn cước công dân (CCCD) (sửa đổi) quy định thông tin trên thẻ CCCD sẽ được thay đổi, lược bỏ một số thông tin so với quy định hiện nay như thay đổi thông tin về nơi thường trú, quê quán thành nơi cư trú, nơi đăng ký khai sinh, thay đổi thông tin về họ tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ thành nơi cấp: Bộ Công an. Bên cạnh đó, một số thông tin trên thẻ sẽ được lược bỏ như vân tay, đặc điểm nhân dạng của người cấp thẻ. Việc quy định như trên để bảo đảm thuận lợi, bảo đảm tính riêng tư cho công dân trong quá trình cấp, sử dụng thẻ CCCD.

Người trả lời: Bộ Công an