Tăng thời hạn tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực

Người gửi: Nguyễn Quang Minh

Bộ Công an cho tôi hỏi, theo quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, công dân các nước được miễn thị thực đơn phương khi nhập cảnh lần tiếp theo, nếu muốn tiếp tục vào theo diện miễn thị thực, có yêu cầu người nước ngoài phải cách thời điểm nhập cảnh lần trước bao nhiêu ngày không?

Ngày hỏi: 01/02/2024 - Lượt xem: 1043

Câu trả lời

- Quy định người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày đã được bỏ từ Luật số 51/2019/QH14.
 
- Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi, tăng thời hạn tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh đơn phương miễn thị thực từ 15 lên 45 ngày và không quy định thêm về điều kiện. Do đó, công dân của 13 nước quy định tại Nghị quyết số 128/NQCP ngày 14/8/2023 của Chính phủ được nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực chỉ cần đáp ứng điều kiện: hộ chiếu còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng và không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định của Luật.
Người trả lời: Bộ Công an