Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

07/03/2023
Ngày 07/3/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an đã họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban soạn thảo dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.


Tham dự phiên họp có các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật; đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Công an...

Báo cáo tại cuộc họp nêu rõ, những nội dung lớn của dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được chỉnh lý so với dự án Luật đã trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. 

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trình bày Báo cáo tại cuộc họp.


Theo đó, sau khi được chỉnh lý so với dự án Luật đã trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có nhiều điểm mới. Cụ thể, về bố cục dự thảo Luật trước đây gồm 05 chương 35 điều, sau khi chỉnh lý còn 05 chương 31 điều.

Bên cạnh đó, về nội dung, so với dự án Luật trước đây đã trình Quốc hội có một số nội dung lớn được điều chỉnh như: Về vị trí, chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Về tuyển chọn, bố trí, sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Về quan hệ công tác, phối hợp của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với các cơ quan, tổ chức, lực lượng khác ở địa bàn cơ sở; Về tính tự nguyện, tự quản của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và bảo đảm tính linh hoạt trong việc bố trí lực lượng tại địa bàn cơ sở...

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp.


Ngoài các nội dung nêu trên, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung khác có liên quan đến dự án Luật bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, cơ bản các đại biểu nhất trí với nội dung dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng thời đề xuất với Ban soạn thảo, Tổ biên tập một số nội dung: Bổ sung quyền hạn đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; rà soát và quy định rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tránh bị chồng chéo với chức năng nhiệm vụ; quy định rõ hơn về độ tuổi tham gia của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; xác định rõ về mối quan hệ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với chính quyền...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu kết luận cuộc họp.


Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao những ý kiến đầy tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu tại cuộc họp. Đồng thời, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, Cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp và các thành viên trong Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp này, tập hợp, giải trình, chỉnh lý nhằm xây dựng các quy định trong dự án Luật có đủ luận cứ khoa học, phù hợp với thực tiễn tiến tới hoàn thiện dự án Luật theo đúng lộ trình đề ra.

Cùng với đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến của các chuyên gia, nh
khoa học, Công an các địa phương nhằm đi đến thống nhất về nội dung để xây dựng dự án Luật đảm bảo phù hợp thực tiễn và hệ thống pháp luật của Nhà nước.

 

Lê Hòa
Tìm kiếm