Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ

13/04/2023
Sáng 13/4/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an đã họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban soạn thảo chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.


Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật; đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Công an...

Tại cuộc họp các đại biểu đã nghe công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ. Theo đó, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an là Trưởng ban soạn thảo; Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an là Tổ trưởng Tổ biên tập. 

Thiếu tướng Trần Hải Quân phát biểu tại cuộc họp.


Ngày 09/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01/2023, Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.  

Hiện Bộ Công an đã dự thảo các văn bản thuộc hồ sơ dự án Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Cảnh vệ năm 2017, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ công tác cảnh vệ trong tình hình hiện nay. Một số nội dung sửa đổi thuộc một số nhóm chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01/2023, gồm “đối tượng cảnh vệ”, “biện pháp, chế độ cảnh vệ”, và “quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ”.


 

 
Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp.
 

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ. Đồng thời, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến để góp phần hoàn thiện hơn cho dự thảo Luật như: Xây dựng Luật Cảnh vệ cần bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế; Nghiên cứu đối với quy định về xác định đối tượng cảnh vệ trong các sự kiện đặc biệt quan trọng…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu qua những ý kiến tham gia tại cuộc họp này; Ban soạn thảo, Tổ biên tập sẽ tiếp thu và tập hợp trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu để xây dựng dự án Luật theo đúng các quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại cuộc họp.


Đồng thời Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn qua 5 năm thi hành nhằm giải quyết những vướng mắc, bất cập và bảo đảm tính ổn định, thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, hiệu lực và hiệu quả trong thực tiễn đối với công tác cảnh vệ, góp phần phục vụ phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.   

Lan Anh
Tìm kiếm