Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 01/2024

30/01/2024
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 01/2024 (từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/01/2024) như sau:
1. Phạm tội về trật tự xã hội:
 
Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 01/2024.

 
Toàn quốc xảy ra 4.735 vụ; khám phá 3.899 vụ; bắt giữ, xử lý 8.953 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 82,34%; triệt phá 16 băng, nhóm. So với tháng 12/2023, giảm 1.007 vụ (-17,54%), giảm 351 số vụ khám phá (-8,26%), tăng 1.632 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+22,29%), tăng 05 số băng, nhóm bị triệt phá (+45,45%).
 
2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:
 
Toàn quốc xảy ra 1.184 vụ, so với tháng 12/2023 tăng 910 vụ (+332,12%).
 
3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:
 
Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 01/2024.

Toàn quốc xảy ra 81 vụ, so với tháng 12/2023 tăng 64 vụ (+376,47%).
 
4. Số vụ phạm tội về ma túy:
 
Toàn quốc xảy ra 5.219 vụ, so với tháng 12/2023 tăng 4,230 vụ (+427,70%).
 
5. Công tác truy nã:
 
Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 439 đối tượng truy nã, 199 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 12/2023, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 203 đối tượng (+86,02%), số đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú, thanh loại tăng 103 đối tượng (+107,29%).
Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website