Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 6/2024 (từ ngày 15/5/2024 đến ngày 14/6/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 6/2024 (từ ngày 15/5/2024 đến ngày 14/6/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 6/2024 (từ ngày 15/5/2024 đến ngày 14/6/2024) như sau:

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 01/2024

30/01/2024
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 1/2024 (từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/01/2024) như sau:
1. Tình hình tai nạn giao thông:
 
Toàn quốc xảy ra 2.432 vụ, làm chết 967 người, bị thương 2.037 người. So với tháng 12/2023, tăng 61 vụ (+2,57%); giảm 1 người chết (-0,10%); tăng 177 người bị thương (+9,52%).
 
2. Xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông:
 
Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 01/2024.

 
Toàn quốc có 321.913 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 616,18 tỷ đồng; tạm giữ 112.746 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 12/2023, tăng 34.001 vụ (+11,81%), số tiền phạt thu được tăng 15,56 tỷ đồng (+2,59%), tăng 10.966 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+10,77%).
 
3. Tình hình cháy, nổ:
 
- Toàn quốc xảy ra 376 vụ cháy, làm chết 05 người, 01 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 19,50 tỷ đồng. So với tháng 12/2023, tăng 108 vụ (+40,30%), giảm 04 người chết (-44,44%), giảm 07 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 15,05 tỷ đồng (+338,32%).  
 
- Toàn quốc không xảy ra vụ nổ nào. 
Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website