Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 8/2023 (từ ngày 15/7/2023 đến ngày 14/8/2023) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 8/2023 (từ ngày 15/7/2023 đến ngày 14/8/2023) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 8/2023 (từ ngày 15/7/2023 đến ngày 14/8/2023) như sau:

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 02/2023

28/02/2023
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 02 năm 2023 (từ ngày 15/01/2023 đến ngày 14/02/2023) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 01/2023.


Toàn quốc xảy ra 830 vụ, làm chết 539 người, bị thương 565 người. So với tháng 01/2023, tăng 33 vụ (+4,14%); tăng 31 người chết (6,10%); tăng 60 người bị thương (+11,88%).

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc có 200.733 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 372,89 tỷ đồng; tạm giữ 67.276 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 01/2023, giảm 70.978 vụ (-26,12%), số tiền phạt thu được giảm 91,61 tỷ đồng (-19,72%), giảm 176 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-0,26%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 154 vụ cháy, làm chết 03 người, bị thương 04 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 9,51 tỷ đồng. So với tháng 01/2023, tăng 05 vụ (+3,36%), giảm 02 người chết (-40,00%), giảm 03 người bị thương (-42,86%), tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 2,32 tỷ đồng (+32,27%).  

- Toàn quốc không xảy ra vụ nổ nào. 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website