Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 5/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/5/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 5/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/5/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 5/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/5/2024) như sau:

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 5/2023

25/05/2023
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 5/2023 (từ ngày 15/4/2023 đến ngày 14/5/2023) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 832 vụ, làm chết 448 người, bị thương 619 người. So với tháng 4/2023, tăng 19 vụ (+2,34%); giảm 11 người chết (-2,40%); tăng 43 người bị thương (+7,47%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 05/2023.


 

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc có 291.792 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 590,49 tỷ đồng; tạm giữ 101.887 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 4/2023, giảm 26.772 vụ (-8,40%), số tiền phạt thu được giảm 41 tỷ đồng (-6,53%), giảm 2.357 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-2,26%).

 

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 191 vụ cháy, làm chết 12 người, 09 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 17,62 tỷ đồng. So với tháng 4/2023, tăng 74 vụ (+63,25%), tăng 05 người chết (+71,43%), giảm 03 người bị thương (-25%), tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 09 tỷ đồng (-34,46%).  

- Toàn quốc không  xảy ra vụ nổ nào.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website