Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 9/2022

28/09/2022
Lượt xem: 2438
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 9 năm 2022 (từ ngày 15/8/2022 đến ngày 14/9/2022) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 825 vụ, làm chết 438 người, bị thương 589 người. So với tháng 8/2022, giảm 127 vụ (-13,34%); giảm 53 người chết (-10,79%); giảm 112 người bị thương (-15,98%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 9/2022.

 

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc có 258.583 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 453,79 tỷ đồng; tạm giữ 72.966 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 8/2022, tăng 34.927 vụ (+15,62%), số tiền phạt thu được tăng 63,53 tỷ đồng (+16,28%), tăng 20.490 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+39,05%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 138 vụ cháy, làm chết 39 người, bị thương 20 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 14,91 tỷ đồng. So với tháng 8/2022, tăng 04 vụ (+2,99%), tăng 29 người chết, tăng 13 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 14,77 tỷ đồng.

- Toàn quốc không xảy ra vụ nổ, không có người chết, không có người bị thương.

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website