Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 5/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/5/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 5/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/5/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 5/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/5/2024) như sau:

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 04/2023

27/04/2023
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 04/2023 (từ ngày 15/03/2023 đến ngày 14/04/2023) như sau:

1. Phạm tội về trật tự xã hội:

Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 04/2023.


Toàn quốc xảy ra 4.102 vụ; khám phá 3.407 vụ; bắt giữ, xử lý 7.029 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 83,06%; triệt phá 15 băng, nhóm. So với tháng 03/2023, tăng 364 vụ (+9,74%), tăng 371 số vụ khám phá (+12,22%), tăng 301 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+4,47%), tăng 01 số băng, nhóm bị triệt phá (+7,14%).

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 437 vụ, so với tháng 03/2023 tăng 163 vụ (+59,49%).

3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 04/2023.


Toàn quốc xảy ra 80 vụ, so với tháng 03/2023 tăng 49 vụ (+158,06%).

4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 2.500 vụ, so với tháng 03/2023 tăng 250 vụ (+11,11%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 350 đối tượng truy nã, 136 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 03/2023, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 7 đối tượng (+2,04%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 21 đối tượng (+18,26%).

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website