Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 5/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/5/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 5/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/5/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 5/2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/5/2024) như sau:

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 03/2023

30/03/2023
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 03/2023 (từ ngày 15/02/2023 đến ngày 14/03/2023) như sau:
1. Tình hình tai nạn giao thông:
 
Toàn quốc xảy ra 716 vụ, làm chết 387 người, bị thương 508 người. So với tháng 02/2023, giảm 114 vụ (-13,73%); giảm 152 người chết (-28,20%); giảm 57 người bị thương (-10,09%).
Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 03/2023.

 

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:
 
Toàn quốc có 277.661 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 526,67 tỷ đồng; tạm giữ 90.229 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 02/2023, tăng 76.928 vụ (+38,32%), số tiền phạt thu được tăng 153,78 tỷ đồng (+41,24%), tăng 22.953 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+34,12%).
 
3. Tình hình cháy, nổ:
 
- Toàn quốc xảy ra 102 vụ cháy, làm chết 08 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 5,74 tỷ đồng. So với tháng 02/2023, giảm 52 vụ (-33,77%), tăng 05 người chết (166,67%), giảm 04 người bị thương (-100,00%), tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 3,77 tỷ đồng (-39,64%).  
 
- Toàn quốc không xảy ra vụ nổ nào. 
Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website