Chỉ đạo điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 01/6 – 07/6/2024

08/06/2024
Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo thẩm quyền, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc; Đặt công tác cán bộ nữ thành một hoạt động trọng tâm trong công tác cán bộ, công tác xây dựng lực lượng CAND; Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nâng cao sức chiến đấu của các đơn vị Cảnh sát đặc nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh... là những chỉ đạo nổi bật của Bộ Công an trong tuần, từ ngày 01/6 – 07/6/2024.

Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số

Thực hiện Công điện số 56/CĐ-TTg ngày 6/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; Theo đó, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thúc đẩy tiến độ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương để thực hiện định danh và xác thực điện tử; đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu hộ tịch, thuế, ngân hàng… phục vụ định danh, xác thực cá nhân, tổ chức phòng ngừa các hành vi gian lận, trốn thuế trong hoạt động thương mại điện tử.

Nghiên cứu xây dựng cơ chế tiếp cận, khai thác hiệu quả Hệ thống định danh và xác thực điện tử nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trực tuyến trong từng lĩnh vực; Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh trật tự trong hoạt động giao dịch điện tử và thương mại điện tử; triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật... xem thêm

Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo thẩm quyền, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc

 Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì cuộc họp.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì cuộc họp UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương.


Tuần qua, UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương đã họp, thảo luận, cho ý kiến vào một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong tháng 6 và Quý III năm 2024; xem xét, bỏ phiếu đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm theo quy định.

Phát biểu kết luận, lãnh đạo Bộ yêu cầu Thường trực UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương tiếp tục chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương và kế hoạch đề ra. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo thẩm quyền, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định.... xem thêm

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tại Hội nghị trực tuyến đến Công an các địa phương để triển khai Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ; sơ kết 01 năm thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BCA ngày 13/01/2023 của Bộ Công an quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH trong Công an nhân dân...; Bộ Công an đề nghị Công an các tỉnh, thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC & CNCH. Thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát kỹ đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy cao; để từ đó có kế hoạch, biện pháp phòng ngừa và kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Thực hiện nghiêm túc việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC & CNCH theo đúng thủ tục, trình tự, quy trình, quy định; bảo đảm công khai, minh bạch, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp…

Hội nghị trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.


Bên cạnh đó, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Triển khai thành lập thí điểm các Tổ Cảnh sát chữa cháy và CNCH đặc biệt tinh nhuệ tại các Công an tỉnh, thành phố; triển khai thí điểm 02 Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC & CNCH tại Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh... xem thêm

Đặt công tác cán bộ nữ thành một hoạt động trọng tâm trong công tác cán bộ, công tác xây dựng lực lượng CAND 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi Lễ.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi Lễ.

 

Phát biểu tại Tại Lễ Tuyên dương, trao Giải thưởng "Phụ nữ Công an tiêu biểu" và “Biểu dương nữ Công an cơ sở xuất sắc” năm 2023, lãnh đạo Bộ đề nghị, cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị và kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về công tác phụ nữ. Trong đó, quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt hơn công tác cán bộ nữ, đặt công tác cán bộ nữ thành một hoạt động trọng tâm trong công tác cán bộ, công tác xây dựng lực lượng CAND... xem thêm

Chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Văn phòng Bộ Công an (Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPT/BCA) có Công điện số 02/CĐ-V01 ngày 4/6/2024 gửi Thủ trưởng các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Cục Truyền thông Công an nhân dân và Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; Yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời thông tin, báo cáo về tình hình, diễn biến, thiệt hại do thiên tai và công tác triển khai ứng phó của lực lượng Công an nhân dân về Văn phòng Bộ theo quy định. Xem thêm

Nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng, chống mua bán người

* Trong tuần qua, Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã thay mặt Cơ quan soạn thảo trình bày tờ trình về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). Mục đích sửa đổi luật nhằm hoàn thiện pháp luật phòng, chống mua bán người, tạo nhận thức thống nhất và đầy đủ về công tác phòng, chống mua bán người trong thời gian tới; nâng cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội trong công tác phòng, chống mua bán người, góp phần ổn định tình hình ANTT, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống mua bán người. Xem thêm

Cũng trong tuần qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm và các Quyết định của Bộ Tư lệnh về công tác cán bộ thuộc các đơn vị Cảnh sát đặc nhiệm. Theo đó, đối với 03 Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm sẽ tổ chức lại thành 03 Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (đơn vị cấp phòng) để nâng cao sức chiến đấu của các đơn vị Cảnh sát đặc nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xem thêm

 


 

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website