Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”

11/06/2024
Lượt xem: 2252
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP vừa ký ban hành Văn bản số 72/BCĐ 138/CP, ngày 05/6/2024, gửi các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2024.

Thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 30/7 hằng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; Kế hoạch số 19/KH-BCĐ138/CP ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Ban Chỉ đạo 138/CP, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo 138 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" năm 2024, cụ thể như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh, trấn áp tội phạm mua bán người, nhất là tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi; làm tốt công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ an toàn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, người nghi là nạn nhân. 

3. Triển khai các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với thông lệ quốc tế và chủ đề của năm 2024 là: "Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống mua bán người". 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Bộ Công an (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP) 

- Triển khai quyết liệt các kế hoạch, phương án phòng, chống mua bán người. Chủ động nắm chắc tình hình, dự báo sát, giải quyết tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, khẩn trương điều tra, khám phá các vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, và các tội phạm có liên quan. Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc, thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến 30 tháng 9 năm 2024. 

- Phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người, hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”. Công bố chủ đề của “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” năm 2024 là: "Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống mua bán người". 

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người, nhất là tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán người; làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài. 

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người, nhất là đối với các nước có chung đường biên giới, quốc gia có nhiều người Việt Nam đến lao động, học tập, du lịch... 

2. Bộ Quốc phòng 

- Chỉ đạo lực lượng chức năng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người tại địa bàn biên giới, cửa khẩu, biển, hải đảo và các khu vực thuộc trách nhiệm quản lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật cho quần chúng Nhân dân. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7". 

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, biển, hải đảo và các khu vực thuộc trách nhiệm quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động mua bán người. Thực hiện tốt nội dung các Hiệp định, thỏa thuận hợp tác về phòng, chống mua bán người giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới và các quốc gia có liên quan. Phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xác định các trường hợp nghi vấn là nạn nhân bị mua bán để kịp thời hỗ trợ, bảo vệ theo quy định. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Thực hiện tốt công tác hỗ trợ nạn nhân, nhất là đối với nạn nhân là trẻ em. Tăng cường quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các hoạt động giới thiệu việc làm, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam... Thực hiện công tác tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác về mua bán người tới Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em, đồng thời là đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người (Tổng đài 111). 

- Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7". 

4. Bộ Ngoại giao 

- Chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện công tác bảo hộ đối với công dân Việt Nam, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và những người nghi là nạn nhân bị mua bán; bảo đảm thực hiện kịp thời theo thẩm quyền các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết và công tác xác minh, xác định, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành liên quan làm tốt công tác thông tin đối ngoại về chủ trương, chính sách và những nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7". 

5. Bộ Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7". 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động nhắn tin tuyên truyền “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7", với nội dung nhắn tin: “Toàn dân tích cực tham gia phòng, chống mua bán người. Khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến mua bán người hãy thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Tổng đài quốc gia 111 để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời. 

6. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Tăng cường quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch... nhằm chủ động phát hiện việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người. 

- Tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống mua bán người trong các hoạt động du lịch, thể thao, văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật. 

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người lồng ghép trong các hoạt động học tập ngoại khóa, phù hợp với yêu cầu của từng cấp học, ngành học, lứa tuổi, vùng miền.

- Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7". 

8. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam 

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của Nhân dân trong phòng, chống mua bán người; tuyên truyền về những tấm gương điển hình, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống mua bán người. 

- Tăng cường xây dựng, phát sóng, đăng tải các phim phóng sự, tin bài, tọa đàm về chủ đề phòng, chống mua bán người vào khung giờ có nhiều người theo dõi, nhằm hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7". 

9. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao 

Chỉ đạo Viện kiểm sát, Tòa án các cấp đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người và tội phạm có liên quan, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh; phối hợp các bộ, ngành có liên quan thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người. 

10. Đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7". 

- Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng, chống mua bán người trực tiếp tại cộng đồng và trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. 

11. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền về phòng, chống mua bán người; tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” với chủ đề “Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống mua bán người”. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra lĩnh vực, cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tội phạm mua bán người; làm tốt công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng, chú trọng nạn nhân là trẻ em. Triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người (thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2024).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Bộ Công an (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP) chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện của các bộ, ngành, địa phương; khen thưởng, đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7". 

2. Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/8/2024 về Bộ Công an (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

3. Kinh phí thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các bộ, ngành, địa phương và huy động từ các nguồn tài trợ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật./

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website