STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
721 Liên quan danh mục các công trình quan trọng về an ninh quốc gia Các lĩnh vực khác Cử tri tỉnh Phú Thọ 12695
722 Liên quan việc thi hành công vụ của Cảnh sát giao thông Trật tự, an toàn giao thông Cử tri tỉnh Gia Lai 17154
723 Liên quan sửa đổi bổ sung Luật Hình sự về mức khởi tố hình sự tội trộm cắp Pháp chế Cử tri tỉnh Bạc Liêu 12840
724 Việc đưa vào cơ sở giáo dục trường hợp vi phạm chưa đến mức khởi tố hình sự Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Bạc Liêu 4225
725 Liên quan việc triển khai Pháp lệnh Công an xã Pháp chế Cử tri tỉnh Quảng Nam 6507
726 Về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri thành phố Đà Nẵng 15678
727 Về xử phạt các hành vi buôn bán, vận chuyển, sử dụng ma tuý và tệ nạn XH Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Hưng Yên 12770
728 Về tăng cường bố trí lực lượng Công an Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc 5864
729 Về hành vi mua bán vũ khí tự chế Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri thành phố Hà Nội 9529
730 Xử lý nghiêm minh hành động côn đồ của một số cổ động viên bóng đá Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Lào Cai 5404