Hỏi đáp trực tuyến

Lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để xâm phạm đến thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác

Người gửi: Nguyễn Quang Chiến
Tôi muốn hỏi Bộ Công an, hành vi lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác bao gồm những hành vi như thế nào?
Ngày hỏi: 18/03/2022 Lượt xem: 3205

Câu trả lời

Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để xâm hại đạo đức xã hội, xâm phạm đến thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác là việc cá nhân, tổ chức có các hành vi lợi dụng yếu tố liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo như: nghi lễ, giáo lý, giáo luật, thần quyền... để tác động, chi phối, ảnh hưởng đến nhận thức, hành động của người khác, gây ra các hậu quả, tác hại như: Truyền bá, hành nghề mê tín, dị đoan, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trái với phong tục, tập quán, xâm phạm đến sức khỏe, thân thể, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của người dân.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã thông tin, tuyên truyền đến người dân để giúp nhận diện, không tin, nghe và đấu tranh với các hành vi lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện các hành vi xâm hại đạo đức xã hội, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác như: “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” yêu cầu tín đồ không thắp hương thờ cúng tổ tiên, không lao động, sản xuất mà chỉ hoạt động cầu nguyện, làm việc cho tổ chức. “Long Hoa Di Lặc” tuyên truyền tín đồ không cần làm việc, chỉ cần khấn là có ăn, khi ốm không cần uống thuốc mà chỉ cần uống rượu pha với nước lã để trên ban thờ là khỏi bệnh... Các hoạt động này đã lôi kéo nhiều người tham gia, tạo ra những hệ lụy xấu về văn hóa, xã hội, gây mất an ninh, trật tự.

Người trả lời: Bộ Công an