Hỏi đáp trực tuyến

Việc đưa vào cơ sở giáo dục trường hợp vi phạm chưa đến mức khởi tố hình sự

Người gửi: Cử tri tỉnh Bạc Liêu

Cử tri đề nghị Chính phủ cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27/6/2003 của Chính phủ về việc đưa ngay vào cơ sở giáo dục những trường hợp vi phạm chưa đến mức khởi tố hình sự để tránh tình trạng vi phạm nhiều lần, kéo dài thời gian gây nguy hiểm cho xã hội (không nhất thiết phải chờ vi phạm lần 2 mới đưa vào cơ sở giáo dục )

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 4295

Câu trả lời

Về đối tượng và điều kiện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục dựa theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 76/2003/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 125/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008). Quy định này là phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật; vì đây là biện pháp xử lý hành chính nghiêm khắc, buộc người có hành vi vi phạm pháp luật phải bị cách ly khỏi cuộc sống cộng đồng, liên quan đến việc hạn chế quyền tự do của công dân. Việc quy định đối tượng và điều kiện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục vừa phải bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc của pháp luật; đồng thời cũng phải đảm bảo tính nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta về quyền tự do công dân.

Người trả lời: Bộ Công an