Hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị xử lý như thế nào?

Người gửi: Võ Minh Thanh

Bộ Công an cho tôi hỏi, hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị xử lý như thế nào?

Ngày hỏi: 18/12/2022 - Lượt xem: 2157

Câu trả lời

Tại Điều 187 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về "Tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" như sau:

1. Người nào tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Đối với 02 người trở lên;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng danh nghĩa của cơ quan, tổ chức;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Người trả lời: Bộ Công an