Hành vi xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo sẽ bị xử lý như thế nào?

Người gửi: Võ Dân

Mỗi công dân đều có quyền được khiếu nại, tố cáo. Bộ Công an cho tôi hỏi, hành vi xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo sẽ bị xử lý như thế nào?

Ngày hỏi: 12/12/2022 - Lượt xem: 2202

Câu trả lời

Theo Điều 166 Bộ luật Hình sự, “Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo” được quy định như sau:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc hành vi khác cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc thi hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo gây thiệt hại cho người khiếu nại, tố cáo.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;
b) Trả thù người khiếu nại, tố cáo;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

d) Dẫn đến biểu tình;

đ) Làm người khiếu nại, tố cáo tự sát.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Người trả lời: Bộ Công an