Quy định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy

Người gửi: Trần Văn Tâm

Cháu tôi năm nay 18 tuổi nghiện ma túy. Tôi muốn đưa cháu tôi đi cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy nhưng lại không hiểu rõ các quy định như thế nào?

Ngày hỏi: 07/12/2022 - Lượt xem: 11564

Câu trả lời

Căn cứ Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, việc cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy quy định cụ thể như sau:
 
1. Thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy là từ đủ 06 tháng đến 12 tháng.

2. Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy khi hoàn thành ít nhất 03 giai đoạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 29 của Luật này được hỗ trợ kinh phí.

3. Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm sau đây:
a) Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn;
b) Nộp chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy theo quy định.
Trường hợp người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập mà có hoàn cảnh khó khăn được xét giảm hoặc miễn chi phí phải nộp.

4. Cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm cấp giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện cho người cai nghiện ma túy.
Người trả lời: Bộ Công an