Người 16 tuổi bị bắt buộc đưa vào cơ sở cai nghiện trong các trường hợp nào?

Người gửi: Nguyễn Đức Anh

Con tôi năm nay 16 tuổi nghiện ma túy. Bộ Công an cho tôi hỏi, con tôi bị bắt buộc đưa vào cơ sở cai nghiện trong các trường hợp nào?

Ngày hỏi: 02/12/2022 - Lượt xem: 1735

Câu trả lời

Theo Điều 33, Luật phòng, chống ma túy quy định việc cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi như sau:

1. Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện;

b) Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

c) Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện.

2. Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm sau đây:

a) Tuân thủ các quy định về cai nghiện ma túy bắt buộc, nội quy, quy chế và chịu sự quản lý, giáo dục, điều trị của cơ sở cai nghiện bắt buộc;

b) Tham gia các hoạt động điều trị, chữa bệnh, giáo dục, tư vấn, học văn hóa, học nghề, lao động trị liệu và các hoạt động phục hồi hành vi, nhân cách.

 

Người trả lời: Bộ Công an