Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước có gì thay đổi so với trước đây hay không?

Người gửi: Nguyễn Quang Hùng

Bộ Công an cho tôi hỏi, theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 23) thì các quy định về thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước có gì thay đổi so với trước đây hay không?

Ngày hỏi: 07/09/2023 - Lượt xem: 1210

Câu trả lời

Đối với thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước, Luật số 23 quy định về phương án cải tiến, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, như: quy định việc nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, thực hiện trình báo mất hộ chiếu phổ thông; đề nghị khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử (khi có nhu cầu làm thủ tục trên công dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà mà không cần tới cơ quan quản lý xuất nhập cảnh); bãi bỏ quy định nộp bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất; bãi bỏ quy định nộp bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi mà đã có số định danh cá nhân.

Người trả lời: Bộ Công an