Việc vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới phải khai báo, cung cấp thông tin như thế nào?

Người gửi: Nguyễn Minh Tiền

Luật Phòng, chống rửa tiền quy định việc khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới như thế nào?

Ngày hỏi: 15/05/2023 - Lượt xem: 5173

Câu trả lời

Điều 35 Luật Phòng, chống rửa tiền quy định việc vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới như sau:

- Cá nhân khi nhập cảnh, xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng trên mức quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải khai báo Hải quan hoặc khai báo với Bộ đội biên phòng nơi không có Hải quan.

- Cơ quan Hải quan, Bộ đội biên phòng có trách nhiệm thu thập, lưu trữ các thông tin khai báo quy định tại khoản 1 Điều này và cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi có yêu cầu hoặc khi có nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

 

Người trả lời: Bộ Công an