Công an TP Hà Nội hướng dẫn thủ tục đề nghị hủy, xác lập lại số định danh cá nhân khi công dân bị sai cấu trúc số

26/04/2023
Căn cứ Luật Căn cước công dân và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, Công an TP Hà Nội thông tin, hướng dẫn công dân về cấu trúc số định danh cá nhân để mọi người dân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thủ đô hiểu về ý nghĩa và cấu trúc số định danh cá nhân, từ đó phối hợp Công an cấp xã lập hồ sơ đề nghị hủy, xác lập lại số định danh cá nhân đối với công dân bị sai cấu trúc số như sau:

1. Số định danh cá nhân

- Số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.

- Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên. 

2. Mã số trong số định danh cá nhân

- Mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh được quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.

- Mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh quy định tại Mục III ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021.

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội đến tận nhà dân để cấp Căn cước công dân gắn chip.


3. Đề nghị mỗi công dân đối chiếu thông tin của mình về nơi đăng ký khai sinh, giới tính và năm sinh theo hướng dẫn trên với số định danh cá nhân/Căn cước công dân đã được cấp. Nếu phát hiện bị sai cấu trúc số định danh cá nhân hoặc được Công an cấp xã thông báo về việc sai cấu trúc số định danh cá nhân thì liên hệ ngay với Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú để lập hồ sơ đề nghị hủy, xác lập lại số định danh cá nhân. Thủ tục, hồ sơ đề nghị hủy, xác lập lại số định danh cá nhân như sau:

(1) Khi công dân được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh theo quy định của pháp luật về hộ tịch; công dân có sai sót về nơi đăng ký khai sinh, năm sinh, giới tính do cơ quan Công an thu thập, nhập liệu sai thông tin; do công dân cung cấp sai thông tin khi thực hiện thủ tục cấp Chứng minh nhân dân 12 số/Căn cước công dân; công dân kê khai không chính xác nơi đăng ký khai sinh, năm sinh, giới tính tại Phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) đã thu thập trước đây. Công dân đến Công an cấp xã nơi đăng ký thường trú nộp hồ sơ gồm:

- Bản sao hoặc bản chụp một trong các loại giấy tờ pháp lý như: Giấy khai sinh; Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính. Riêng đối với người cao tuổi, người mắc bệnh hiểm nghèo, mất năng lực hành vi dân sự thì thay thế bằng một trong các loại giấy tờ như: Bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận, chứng chỉ, học bạ, hồ sơ học tập do cơ quan đào tạo, quản lý giáo dục có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận; giấy tờ khác có thông tin về nơi đăng ký khai sinh, giới tính, năm sinh của cá nhân.

- Chứng minh nhân dân 12 số/ thẻ Căn cước công dân đã được cấp (nếu có). Nếu không xuất trình được công dân phải viết cam đoan, cam kết, chịu trách nhiệm về các thủ tục hành chính, giao dịch liên quan đến số Chứng minh nhân dân 12 số/thẻ Căn cước công dân đã được cấp (có xác nhận của Công an cấp xã).

- Đơn đề nghị của công dân về việc hủy, xác lập lại số định danh cá nhân có xác nhận của Công an cấp xã đối với trường hợp công dân đã được cấp Chứng minh nhân dân 12 số/thẻ Căn cước công dân.

- Thông báo số định danh cá nhân (nếu có) đối với trường hợp công dân chưa được cấp Chứng minh nhân dân12 số/thẻ Căn cước công dân. 

(2) Không giải quyết hủy, xác lập lại số định danh cá nhân đối với các trường hợp:

- Nơi đăng ký khai sinh có sự điều chỉnh, thay đổi do chia tách, sáp nhập đơn vị địa giới hành chính cấp tỉnh dẫn đến thông tin nơi đăng ký khai sinh theo số định danh cá nhân đã được cấp khác với thông tin đơn vị hành chính hiện tại.

- Trường hợp công dân được giải quyết đăng ký lại khai sinh theo quy định của pháp luật về hộ tịch mà thông tin về nơi đăng ký khai sinh (cấp tỉnh) khác với thông tin nơi đăng ký khai sinh theo số định danh cá nhân đã được cấp và thời điểm đăng ký lại khai sinh sau thời điểm được cấp số định danh cá nhân (sau ngày 01/7/2021).

 4. Công an TP Hà Nội sẽ cấp giấy xác nhận về việc hủy và cấp lại số định danh cá nhân cho công dân để thuận tiện khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự (nếu công dân có nhu cầu).

Công an TP Hà Nội đề nghị tất cả công dân bị sai cấu trúc số định danh cá nhân trên địa bàn Thủ đô tích cực hưởng ứng, thực hiện sớm việc đề nghị hủy và xác lập lại số định danh cá nhân và giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website