Tiếp tục đẩy mạnh đột phá về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực phục vụ cho chuyển đổi số

24/04/2024
Sáng 24/4/2024, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức phiên họp lần thứ tám. Cùng dự phiên họp có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Phiên họp được tổ chức tại Hội trường Chính phủ, trực tuyến đến các bộ, ngành, địa phương trên cả nước. 
 
Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Chúng ta phải xác định chuyển đổi số là khâu đột phá, là động lực tăng trưởng mới. Vì vậy, phải đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, trong đó chú trọng xây dựng hoàn thiện thể chế. Quá trình chuyển đổi số phải lưu ý một số nội dung, trong đó hoạt động phải đúng luật, đúng quy định; tiếp tục đẩy mạnh đột phá về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực phục vụ cho chuyển đổi số, cùng với đó là phát triển kết cấu hạ tầng số. 
 
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu lực quản lý trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phòng, chống thất thu thuế trong những lĩnh vực dịch vụ kinh doanh ăn uống, nhà hàng, điện tử. “Việc thanh toán không dùng tiền mặt sẽ giúp minh bạch, kiểm soát được dòng tiền, nguồn hàng. Nếu không minh bạch thì khó kiểm soát”- Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp.


Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện đầy đủ, kịp thời những nội dung liên quan đến chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Lưu ý chuyển đổi số phải có công nghệ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có dữ liệu kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp phục vụ chuyển đổi số, quản lý xã hội thông qua chuyển đổi số.

Đồng thời, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, giúp giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, giảm chi phí, tốn kém cho người dân, doanh nghiệp. Theo Thủ tướng, đây là nhiệm vụ phải làm, không làm không được, đồng thời cũng là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong vận hành, điều hành kinh tế. Các bộ, ngành phải nhận thức rõ điều này và phải hành động quyết liệt.
 
Nhấn mạnh chủ đề phát triển kinh tế số với 4 trụ cột, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải nhận diện rõ những rào cản, điểm nghẽn, nguyên nhân và giải pháp liên quan đến chuyển đổi số, qua đó chia sẻ cách làm hay, những bài học kinh nghiệm quý giá; tập trung thảo luận các giải pháp trọng tâm để thực hiện, nhất là những giải pháp mang tính đột phá. 
 
Toàn cảnh phiên họp.


Tại phiên họp, dưới sự chủ trì thảo luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tập trung đánh giá kết quả cũng như những vướng mắc, điểm nghẽn và đề xuất các giải pháp trọng tâm, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến; giao Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo Kết luận của phiên họp để thống nhất triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới đồng bộ, hiệu quả.
 
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương, các chủ thể liên quan; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp.
 
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp.


“Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh.

 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ việc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số còn nhiều tồn tại, hạn chế như việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số còn chậm.
 
“Nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương chưa coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho chuyển đổi số. Bộ, ngành nào mà Bộ trưởng, Thứ trưởng quan tâm tới chuyển đổi số thì kết quả khác ngay, điển hình như Bộ Công an, tạo động lực, truyền cảm hứng cho các bộ, ngành, địa phương, cơ quan khác”, Thủ tướng phát biểu.
 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại phiên họp.


Thủ tướng cũng chỉ ra việc xây dựng, hoàn thiện môi trường pháp lý, cơ chế, chính sách hiện nay còn chưa kịp thời. Còn 390/1.086 thủ tục hành chính chưa được cắt giảm, đơn giản hóa theo các nghị quyết của Chính phủ. Còn 7/63 địa phương chưa ban hành nghị quyết của HĐND về miễn, giảm phí, lệ phí trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Công tác an ninh mạng, an toàn thông tin ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức. Chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa cao, chưa thực sự thu hút người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu rất thấp, tính kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu còn kém, gây lãng phí.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia.
 
Thủ tướng nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện hiệu quả “3 tăng cường” và “5 đẩy mạnh”. Cụ thể, tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số tới từng người dân, doanh nghiệp và nhất là người đứng đầu; tăng cường tiềm lực cho chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên bố trí nguồn lực và tăng cường hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt và huy động mọi nguồn lực xã hội.
 
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long báo cáo kết quả chuyển đổi số tại phiên họp. 

 
Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý đầy đủ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nền tảng số, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế số; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, lập nghiệp trong chuyển đổi số; đẩy mạnh phát triển nhân lực số, kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh an ninh mạng, an toàn thông tin để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia từ sớm, từ xa.
 
Chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 chiến lược về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Về phát triển dữ liệu số, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xử lý các nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng trong giai đoạn 2022-2023. “Mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06”, Thủ tướng nhấn mạnh và giao Bộ Công an phổ biến kinh nghiệm để các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả.
 
Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030; Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc tăng ít nhất 5 bậc và chỉ số an toàn an ninh mạng thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu.
 
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại phiên họp.


Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các nhiệm vụ trong Đề án 06, các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương kiện toàn các ban chỉ đạo, hoạt động mạnh mẽ, thực chất.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số; hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); khẩn trương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; nghiên cứu, xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cấp bộ, tỉnh; xây dựng Hệ thống kiểm tra, giám sát, theo dõi, tổng hợp, đánh giá việc triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia và tại các bộ, ngành, địa phương.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thiện và ban hành phương pháp, tiêu chí đo lường chỉ tiêu thống kê về tỷ trọng giá trị gia tăng của kinh tế số trong GDP và trong các ngành, lĩnh vực tại Việt Nam.
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp.

Bộ Công an đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Dữ liệu trình Chính phủ xem xét, thông qua; tiếp tục mở rộng các tiện ích trên ứng dụng VNeID và nghiên cứu, đề xuất ban hành các quy định pháp lý liên quan; tập trung triển khai hiệu quả việc thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế trước khi triển khai nhân rộng; đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia. 
 
Thủ tướng yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông xóa bỏ các vùng lõm sóng di động tại các thôn, bản đã có điện lưới quốc gia, hoàn thành trước tháng 12/2024. Các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thành triển khai 12/53 dịch vụ công thiết yếu còn lại theo Quyết định 06/QĐ-TTg, Quyết định 422/QĐ-TTg và 20 dịch vụ công ưu tiên theo Quyết định số 206/QĐ-TTg; kết nối các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ (Hệ thống EMC). 7 địa phương khẩn trương trình HĐND ban hành Nghị quyết về miễn, giảm phí, lệ phí trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến (hoàn thành trong tháng 5/2024).
 
Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế số của nước ta sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra…
Duy Thanh - Hoàng Phong
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website