Danh sách ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương tính đến ngày 26/10/2022

28/10/2022
Lượt xem: 1477
Tính đến ngày 26/10/2022, tài khoản do Văn phòng Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội để tiếp nhận, quản lý, theo dõi Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền: 195,746,631,146 đồng (Một trăm chín mươi lăm tỷ, bảy trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm ba mươi mốt nghìn, một trăm bốn mươi sáu đồng).

Văn phòng Bộ Công an trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã luôn đồng hành, chia sẻ cùng lực lượng Công an nhân dân, Văn phòng Bộ Công an sẽ tiếp tục cập nhật danh sách ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an vào thứ 5 hàng tuần.

Bảng kê chi tiết số tiền đã nhận được từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (xem ở file đính kèm).

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website