Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân về việc khen thưởng

27/02/2024
Căn cứ Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với cá nhân sau:

Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho Thiếu tướng Cao Anh Dũng, Giám đốc Học viện Quốc tế.

Ý kiến đóng góp của Nhân dân về đề nghị khen thưởng đối với cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư: hoidapphapluat@mps.gov.vn trong thời gian 07 ngày kể từ ngày đăng.
 

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website