Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Công an TP. Hồ Chí Minh - Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp trong công tác cảnh vệ

17/06/2024
Chiều 15/6/2024, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Công an TP. HCM và Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa 03 đơn vị trong thực hiện công tác cảnh vệ.
Dự và đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh; Trung tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.  
 
Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.
 

TP. Hồ Chí Minh với vị trí là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu hợp tác quốc tế quan trọng hàng đầu của cả nước; là nơi diễn ra nhiều hoạt động của đối tượng cảnh vệ. Trong những năm qua, mặc dù tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực, xong vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động trực tiếp đến công tác cảnh vệ. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh, năm 2019 và năm 2021, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã ký Quy chế phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ công tác cảnh vệ. 
 
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, lãnh đạo 03 đơn vị đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chú trọng và xác định rõ nội dung trong công tác phối hợp, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, triển khai đúng nguyên tắc, đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Từ năm 2019 đến nay, 03 đơn vị đã phối hợp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 1.898 cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 42 đoàn khách quốc tế và 13 sự kiện, hội nghị tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh; bảo vệ an toàn nơi ở và làm việc thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh.
 
Hàng năm, 03 đơn vị đều có đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm, trao đổi, ban hành các văn bản để khắc phục những hạn chế và hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các nội dung của quy chế phối hợp. Các bên cũng thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình liên quan đến công tác cảnh vệ.
 
Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức ký quy chế phối hợp mới.
Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức ký quy chế phối hợp mới.
 

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh; Trung tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đánh giá cao kết quả thực hiện Quy chế phối hợp của 03 đơn vị trong thời gian qua; khẳng định công tác cảnh vệ được triển khai toàn diện, quyết liệt, sâu sát và có nhiều đổi mới. Kết quả đó không chỉ là thành tích của 03 đơn vị mà còn có ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, biểu dương.
 
Phát huy kết quả đã đạt được, để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện công tác cảnh vệ, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện, hội nghị quan trọng được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, trước mắt là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại lễ VESAK 2025, tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức ký quy chế phối hợp mới thực hiện công tác cảnh vệ trong thời gian tới.
Hải Đường
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website