Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng

30/03/2023
Lượt xem: 7457
Chiều 30/3/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ tạm giam, Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng nhấn mạnh: Công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng là một công tác rất phức tạp, khó khăn, có phạm vi rộng; có vị trí, vai trò rất quan trọng bảo đảm thi hành nghiêm minh bản án, quyết định của Tòa án, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và đất nước. Trong thời gian qua, công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, lực lượng Công an đã nắm và quản lý được số đối tượng chấp hành án hình sự tại cộng đồng, số người chấp hành xong án phạt tù, số đối tượng được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương; công tác xây dựng các mô hình về tái hòa nhập cộng đồng đạt kết quả tốt. 

Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng phát biểu khai mạc Hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng phát biểu khai mạc Hội nghị.


Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan khác nhau, công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót và những khó khăn, vướng mắc. Hội nghị nhằm đánh giá đúng thực trạng, tình hình những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. 

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Trong những năm qua, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo đối với công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng, đặc biệt là công tác xây dựng và hoàn thiện cơ chế pháp lý thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng. Hệ thống tổ chức, cán bộ thực hiện công tác này đã đượ bố trí, kiện toàn ở 4 cấp, việc bố trí Công an xã chính quy đã từng bước đáp ứng được yêu cầu, công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, Bộ Công an đã quan tâm chỉ đạo từng bước nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp đối với Công an các địa phương; kinh phí, phương tiện, trang thiết bị cần thiết từng bước được bảo đảm cho thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng… 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng thường xuyên được Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Cục truyền thông Công an nhân dân và Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; mở các đợt tuyên truyền, gặp gỡ trực tiếp, phát tờ rơi, pano áp phích, khẩu hiệu… Công tác hợp tác quốc tế trong thực hiện thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng bước đầu đã được thực hiện, thông qua các hình thức trao đổi đoàn công tác thăm quan, tham gia các diễn đàn quốc tế… để tìm hiều những kinh nghiệm công tác quản lý án ngoài tù của các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.


Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng và lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an các địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đạt được nhiều kết quả hết sức ý nghĩa, kết quả năm sau tốt hơn năm trước và ngày càng đi vào ổn định, nâng cao chất lượng hiệu quả, bảo đảm cho bản án, quyết định hình sự của Tòa án được thi hành nghiêm minh. Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự trong thi hành án hình sự tại cộng đồng, từ khâu tiếp nhận bản án, quyết định, lập hồ sơ, tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án… cho đến khi chấp hành xong án phạt. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương để làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý người được đặc xá ngay từ khi họ mới trở về nơi cư trú, tạo các điều kiện thuận lợi cần thiết để hỗ trợ, giúp đỡ họ nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận, thẳng thắn đưa ra những ý kiến trao đổi trực tiếp, qua đó khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều ý kiến cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc; chia sẻ những cách làm hay, điển hình tốt; đóng góp nhiều ý kiến quý báu về phương hướng, giải pháp để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được của hệ lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại Hội nghị.


Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả; tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ mang tính đột phá trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu đổi mới, thay đổi tư duy, nhận thức, cách tiếp cận về công tác thi hành án, làm sao đưa Luật Thi hành án hình sự thật sự đi vào cuộc sống. Trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng, phải lấy con người làm trung tâm, là mục tiêu trong công việc, từ việc quản lý, tạo điều kiện về việc làm, luôn nghĩ cách giúp cho những đối tượng này tốt hơn.

Thay đổi trong công tác tuyên truyền giáo dục về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng. Lãnh đạo Công an các địa phương phải có sự thay đổi, chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức đối với công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng; phải xác định công tác này là một công tác quan trọng của lực lượng Công an nhân dân; chủ động làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy, chính quyền địa phương trong công tác này. 

Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc cần nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng. Trước mắt, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng khẩn trương phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chủ động nghiên cứu, đề xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật; chuyển đối số trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng; học tập kinh nghiệm các nước trong đổi mới phương thức quản lý, thay đổi biện pháp quản lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này…

 

 

Hồng Giang
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website