Giao ban công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân Quý I năm 2023

31/03/2023
Lượt xem: 3663
Chiều 31/3/2023, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân (CAND) Quý I năm 2023.
Toàn cảnh Hội nghị. 


Quý I/2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đơn vị Hậu cần – Kỹ thuật khối cơ quan Bộ đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, yêu cầu theo chương trình, kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật; hoàn thành nhiều công việc lớn, đột xuất theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. 

Nổi bật, đã kịp thời phân bổ các nguồn kinh phí bổ sung năm 2022 và kinh phí giao năm 2023 cho Công an các đơn vị, địa phương. Chủ động theo dõi, rà soát, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí và vốn đầu tư công; triển khai thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của Bộ Công an; triển khai trang bị, xây dựng nhà ở doanh trại, trụ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. 

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật CAND Quý I/2023. 


Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất trong CAND theo Nghị định 167 của Chính phủ và thẩm định, trình duyệt phương án sử dụng đất an ninh kết hợp hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của Công an các đơn vị, địa phương. Bảo đảm trang bị đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời công cụ hỗ trợ, phương tiện, xăng dầu, vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, quân trang và nuôi quân đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương, nhất là trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước, Tết Nguyên đán 2023. 

Bảo đảm thông tin liên lạc - cơ yếu, hạ tầng truyền dẫn, mạng máy tính diện rộng ngành Công an hoạt động thông suốt, liên tục, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, thông tin từ Bộ đến địa phương và đáp ứng yêu cầu của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quản lý, cấp căn cước công dân, triển khai Đề án 06 của Chính phủ và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2023. 

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị. 


Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến; các bệnh viện hoạt động ổn định, số lượt khám, chữa bệnh tăng cao so với cùng kỳ năm 2022. Triển khai kịp thời các quy định mới về công tác nghỉ dưỡng năm 2023 đảm bảo nhu cầu, quyền lợi cho cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện có hiệu quả công tác cải tạo, sửa chữa các trụ sở và hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại các trụ sở cơ quan Bộ. Công tác sản xuất, kinh doanh, phát triển công nghiệp an ninh và công tác nghiên cứu công nghệ, chế tạo, sản xuất cơ bản đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đề ra…

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật CAND. Các đại biểu cũng đưa ra những đánh giá, dự báo về các vấn đề phức tạp, nổi lên liên quan đến lĩnh vực công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả các mặt công tác này đảm bảo phục vụ công tác công an đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận, biểu dương những kết quả của các đơn vị trong khối Hậu cần – Kỹ thuật cơ quan Bộ đã đạt được trong Quý I/2023. 

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại Hội nghị.

 

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu, các đơn vị chủ động rà soát lại chương trình công tác năm 2023 để đảm bảo tiến độ các nội dung công việc đã đề ra. Trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý đáp ứng kịp thời thực tiễn công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính phục vụ xây dựng lực lượng CAND thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và tiến độ công tác giải ngân... Các đơn vị được giao chủ đầu tư các dự án nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và giải ngân các nguồn vốn được giao; thực hiện nghiêm túc việc báo cáo theo biểu tiến độ tổng thể thực hiện dự án cho đến khi hoàn thành các dự án. 

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu, các đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy chế, quy trình; thường xuyên rà soát, bố trí cán bộ, chiến sĩ phù hợp với năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công tác. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý cán bộ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tiếp tục cải cách hành chính, lề lối làm việc, chế độ thông tin báo cáo. Tăng cường hơn nữa công tác hướng dẫn, kiểm tra công tác theo lĩnh vực từng đơn vị đối với Công an các đơn vị, địa phương…

Hoàng Thanh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website