Kết quả phiên đấu giá 11 biển số xe ô tô ngày 15/9/2023

15/09/2023
Lượt xem: 2631
Thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, Phiên đấu giá đầu tiên từ 9h00 đến 17h00 ngày 15/9/2023 đã thành công tốt đẹp. Trong Phiên đấu giá này đã ghi nhận mức giá cao nhất lên đến hơn 32 tỷ đồng cho một biển số.

Từ 9h00 đến 17h00 ngày 15/9/2023, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá biển số xe ô tô Phiên đấu giá thứ nhất, bao gồm 11 biển số xe ô tô của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm: 19A-555.55; 30K-555.55; 15K-188.88; 99A-666.66; 36A-999.99; 43A-799.99; 47A-599.99; 51K-888.88; 98A-666.66; 65A-399.99 và 30K-567.89

Trong đó, biển số 51K-888.88 của địa bàn TP Hồ Chí Minh ghi nhận mức đấu giá kỷ lục lên tới 32,34 tỷ đồng. Hai biển số ở Hà Nội 30K-555.55, 30K-567.89 được khách hàng trả lần lượt 14,12 tỷ đồng và 13,075 tỷ đồng.

Các biển số ở địa phương khác có kết quả đấu giá từ 650 triệu đồng đến 4,27 tỷ đồng. Tổng số tiền trúng đấu giá 11 biển số xe trong ngày 15/9/2023 là hơn 82 tỷ đồng (Chi tiết trong file đính kèm).

Sau khi kết thúc phiên đấu giá hôm nay, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản, Bộ Công an ban hành văn bản phê duyệt kết quả đấu giá. 

Người trúng đấu giá biển số sẽ nhận được thông báo qua email hoặc tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an. 

Ngay sau khi nhận đủ số tiền trúng đấu giá, Bộ Công an cấp hoá đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá gửi vào hòm thư điện tử cho người trúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe. 

Đấu giá biển số xe ô tô nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân đăng ký biển số theo sở thích. Việc khai thác có hiệu quả tài sản công là kho biển số nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và công khai, minh bạch trong công tác đăng ký, quản lý xe với tiêu chí cải cách thủ tục hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân. Đồng thời ,thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an là lấy người dân làm trung tâm phục vụ, là nguồn lực, động lực trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. 

Bộ Công an mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các Bộ, ngành, đơn vị liên quan, sự ủng hộ của nhân dân. Với quyết tâm chính trị cao nhất, Bộ Công an sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, để Nghị quyết 73 đi vào cuộc sống.

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website