Ban Chỉ đạo, Tổ Biên soạn xây dựng Chiến lược an ninh phi truyền thống họp phiên thứ nhất

17/04/2024
Sáng 17/4/2024, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo, Tổ Biên soạn xây dựng Chiến lược an ninh phi truyền thống.

Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chủ trì cuộc họp.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chủ trì cuộc họp.


Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật và một số chiến lược chuyên ngành ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống. Việc tổ chức triển khai các văn bản này đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, mỗi chiến lược đề cập ở khía cạnh khác nhau dẫn đến chưa toàn diện, đầy đủ, thiếu tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.  

Chính vì vậy, Bộ Công an đã tham mưu và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để thể chế hóa các quan điểm của Đảng, đồng thời làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược ngành, địa phương, vừa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, vừa bảo đảm tính đặc thù ngành, địa phương. 

Toàn cảnh cuộc họp thứ nhất Ban Chỉ đạo, Tổ Biên soạn.
Toàn cảnh cuộc họp thứ nhất Ban Chỉ đạo, Tổ Biên soạn.


Theo đó, thời gian qua, Bộ Công an đã tích cực phối hợp với 19/19 bộ, ngành liên quan để hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược an ninh phi truyền thống. 

Ngày 18/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 232 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược an ninh phi truyền thống do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo. Trên cơ sở Quyết định này, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an – Trưởng ban Chỉ đạo cũng đã ký Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, Quyết định thành lập Tổ Biên soạn. 

Tại cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo, Tổ Biên soạn xây dựng Chiến lược an ninh phi truyền thống hôm nay, các đại biểu đã tập trung thảo luận về chương trình, kế hoạch công tác với thời gian, tiến độ và phương hướng, giải pháp thực hiện cụ thể; thảo luận về nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo; thảo luận cho ý kiến để thống nhất về dự thảo đề cương khái quát Chiến lược để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo…

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp.
Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp.


Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học đã quan tâm, phối hợp cử thành phần tham gia Ban Chỉ đạo và Tổ Biên soạn, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm với Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ được giao; ghi nhận những kết quả bước đầu mà cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo đã hoàn thành trong thời gian vừa qua.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, xây dựng Chiến lược tổng thể quốc gia về an ninh phi truyền thống là nhiệm vụ rất lớn, tầm chiến lược quan trọng, phải có cách tiếp cận toàn dân, toàn diện, thống nhất. Chiến lược này bao trùm các lĩnh vực và liên quan đến một số chiến lược quốc gia hiện đang triển khai, quá trình xây dựng rất cần có sự tham gia của các ban, bộ, ngành, cơ quan, với nhiều nội dung, thủ tục, trình tự theo quy định. 

Các đại biểu dự cuộc họp.
Các đại biểu dự cuộc họp.


Trên cơ sở các nhiệm vụ đã thống nhất phân công, đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị các đồng chí thành viên chỉ đạo các cơ quan chức năng của bộ, ngành mình xây dựng kế hoạch, khẩn trương triển khai nhiệm vụ xây dựng nội dung Chiến lược. 

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an với vai trò là Cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến của đại biểu tại cuộc họp và ý kiến góp ý bằng văn bản để tham mưu Trưởng ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch, xây dựng chương trình công tác triển khai nhiệm vụ; phối hợp ngay với Tổ Biên soạn tiến hành các công việc xây dựng nội dung dự thảo Đề cương Chiến lược đã tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành…

Hoàng Thanh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website