Chung sức, đồng lòng hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

24/05/2023
Lượt xem: 482
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đột phá, linh hoạt, sáng tạo, phát huy được sức mạnh của toàn lực lượng và hệ thống chính trị trên toàn địa bàn, vinh dự trở thành một trong hai đơn vị đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành chỉ tiêu cấp thẻ căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn.

Ngay sau khi kết thúc Đợt cao điểm cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử  trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 31/12/2022 với kết quả là một trong năm đơn vị dẫn đầu toàn quốc về tỉ lệ cấp căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp tục tham mưu Tổ công tác Đề án 06 tỉnh mở Cuộc vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử  trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời triển khai mở Cao điểm nước rút cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh điện tử, tổ chức cho 13 đơn vị Công an cấp huyện ký cam kết hoàn thành cấp thẻ căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện trước thời hạn.

Ngay trong đợt 1, Hà Tĩnh vinh dự có đơn vị Công an xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà là 1 trong 6 đơn vị Công an cấp xã đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn; trong đợt 2, Hà Tĩnh có 05/09 đơn vị Công an cấp xã về đích; và đợt 3 có 18/85 đơn vị Công an cấp xã về đích được đồng chí Bộ trưởng gửi Thư khen; có đơn vị Công an Thành phố Hà Tĩnh và Công an huyện Thạch Hà là 2 trên tổng số 10 đơn vị Công an cấp huyện đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành chỉ cấp căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên toàn địa bàn.
 


Tính đến thời điểm ngày 10/5/2023, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh với 13/13 đơn vị Công an cấp huyện, 216/216 đơn vị Công an cấp xã hoàn thành chỉ tiêu, vượt tiến độ trước 10 ngày so với thời gian Công an tỉnh cam kết với lãnh đạo Bộ, vượt tiến độ trước 50 ngày so với chỉ đạo của Bộ Công an. Trong đó, đã tiến hành cấp 1.128.438 thẻ căn cước công dân, hoàn thành thu nhận cho 100% số công dân đủ điều kiện có mặt trên địa bàn Hà Tĩnh.

Quá trình thực hiện, Công an tỉnh Hà Tĩnh rút ra một số kinh nghiệm trong thực hiện như sau:  

Thứ nhất, ở đâu người đứng đầu quan tâm, quyết tâm chính trị lớn, thường xuyên lắng nghe, sâu sát lực lượng Công an cơ sở và Nhân dân, đồng thời kiên trì, kiên quyết thì nơi đó có kết quả tốt. Đồng thời phải có sự tham mưu chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh tới cơ sở, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng chuyển động, đặc biệt là công tác phối hợp triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn; sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị, các “tư lệnh” ngành trong chỉ đạo, cụ thể hóa các nhiệm vụ để triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với từng địa phương.
 


Thứ hai, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực trên dưới một lòng của toàn thể cán bộ chiến sỹ, để đạt được kết quả trên đơn vị đã thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng của Trung tâm dữ liệu dân cư - Bộ Công an trong việc giải quyết dứt điểm các vấn đề về làm sạch dữ liệu, kịp thời giải đáp, hướng dẫn các vấn đề khó khăn, phát sinh trong quá trình thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.

Thứ ba, về chủ thể nòng cốt trong triển khai công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, bên cạnh các Tổ thu nhận của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an cấp huyện, đơn vị luôn xác định lực lượng Công an cấp xã là một trong những chủ thể chính, đặc biệt quan trọng, nhất là trong công tác tổ chức điều tra cơ bản, công tác vận động, tuyên truyền và trực tiếp phối hợp các Tổ thu nhận lưu động ở cơ sở; Tăng cường trang bị, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng Công an xã...

Thứ tư, thường xuyên chỉ đạo rà soát, theo dõi và nắm kết quả thực hiện hàng ngày của từng đơn vị, cụ thể đến cấp xã. Kịp thời nhân rộng mô hình đối với những đơn vị có kết quả tốt, cách làm hay đến các đơn vị cấp xã khác trong toàn huyện, toàn tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp đến từng đơn vị, từng điểm thu nhận lưu động để động viên, khích lệ. Đồng thời, có hình thức nhắc nhở, phê bình đối với những đơn vị có nhiều tồn tại, hạn chế và chậm chuyển biến...
 


Thứ năm, đơn vị đã tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ của Công an các địa phương trong cả nước, chỉ đạo Công an cấp huyện thành lập các tổ hỗ trợ công dân, làm đầu mối, kịp thời nối máy đến các điểm thu nhận của địa phương khác, hỗ trợ công dân thu nhận hồ sơ tại nơi sinh sống. Vì vậy, đã giải quyết được số lượng lớn công dân đang ở ngoại tỉnh chưa được cấp thẻ căn cước công dân. Nhiều đơn vị đã chủ động thành lập các Tổ công tác ngoại tỉnh để đến các địa phương có đông công dân hỗ trợ, hướng dẫn thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.

Tuy nhiên, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định việc hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân mới chỉ là kết quả bước đầu, các nhiệm vụ của Đề án 06/CP vẫn tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu cụ thể, cao hơn để phục vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời đại kinh tế số, xã hội số. Trước mắt, Công an tỉnh tập triển khai xây dựng 21 mô hình điểm thực hiện nhiệm vụ đề án 06/CP để từng bước đưa Đề án 06/CP thực sự đi vào thực tiễn của đời sống kinh tế - xã hội thường nhật của người dân.

 

 

Công an tỉnh Hà Tĩnh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website