Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân về việc xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng

29/03/2023
Căn cứ khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét tặng danh hiệu thi đua đối với cá nhân sau:

Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân cho Trung tá Nguyễn Hữu Nam, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp, Cục Đào tạo, Bộ Công an.

Ý kiến đóng góp của Nhân dân về đề nghị khen thưởng đối với cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư: hoidapphapluat@mps.gov.vn trong thời gian 05 ngày kể từ ngày đăng.

 

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website