Đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn kinh phí năm 2023

19/09/2023
Lượt xem: 2358
Sáng 19/9/2023, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Công an các đơn vị, địa phương về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn kinh phí năm 2023.

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Cục Kế hoạch và Tài chính, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Công an các địa phương, các bệnh viện hạng I – Bộ Công an.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Bộ Công an đã tổ chức các Hội nghị giao ban thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, các đơn vị cam kết giải ngân 100% vốn đầu tư được giao. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Kế hoạch và Tài chính, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại và Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiều biện pháp cụ thể, quyết liệt, tích cực nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, trong đó đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023. Thực hiện Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023 và kết luận của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Công an tiếp tục tổ chức buổi làm việc với Công an các đơn vị, địa phương nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn kinh phí của năm tài chính 2023…

Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Tại buổi làm việc, Công an các đơn vị, địa phương đã báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn kinh phí, việc thẩm định các thủ tục đầu tư của một số dự án được giao; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác giải ngân từ nay đến cuối năm 2023 đạt hiệu quả theo mục tiêu đề ra… 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cam kết thực hiện đảm bảo tiến độ các dự án theo thời gian đã thống nhất; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn kinh phí những tháng cuối năm 2023. Trong đó, tập trung công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành và hoàn thiện thủ tục hồ sơ thanh toán. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm kế hoạch giải ngân chi tiết đã lập cho từng dự án, gói thầu; báo cáo các khó khăn, vướng mắc để kịp thời trao đổi, phối hợp với các đơn vị chức năng, đề xuất lãnh đạo Bộ tháo gỡ và gắn công tác đảm bảo giải ngân các nguồn ngân sách nhà nước, bộ, địa phương giao với việc hoàn thành nhiệm vụ năm công tác thi đua 2023…

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

 

Các cơ quan chức năng của Bộ cần tăng cường trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, trình duyệt thủ tục đầu tư, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai và giải ngân. Tổ chức theo dõi chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ đối với quá trình triển khai thực hiện dự án và quá trình quản lý, sử dụng, thanh quyết toán các nguồn kinh phí của Công an các đơn vị, địa phương. Kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành các giải pháp điều hành linh hoạt, thích ứng với điều kiện thực tế nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn năm 2023…

 

Nguyễn Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website