Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các cơ sở giam giữ

11/01/2023
Lượt xem: 2035
Sáng 11/01/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các địa phương để triển khai công tác quản lý tạm giữ, tạm giam (TGTG) năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý TGTG và thi hành án hình sự tại cộng đồng và một số chức năng thuộc Bộ…

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, công tác TGTG có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chuỗi hoạt động tư pháp gồm điều tra, truy tố, xét xử, thi hành, trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn TGTG không đơn thuần chỉ là tạm thời cách ly đối tượng ra khỏi đời sống xã hội, mà phải coi đây là một cơ sở bảo đảm cho các hoạt động thu thập chứng cứ trong giai đoạn điều tra được tiến hành kịp thời, nhanh chóng, đúng quy định pháp luật. Thông qua công tác quản lý TGTG, các cơ sở giam giữ vừa có nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn mục tiêu, không để đối tượng chống phá, thông cung, trốn, tự sát… vừa phải tạo điều kiện cho cán bộ điều tra thuận lợi lấy lời khai, hỏi cung, thu thập chứng cứ, phục vụ hiệu quả việc điều tra, mở rộng các vụ án, làm rõ đối tượng chủ mưu, cầm đầu, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án do Trung ương chỉ đạo, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Báo cáo tổng kết công tác quản lý, thi hành TGTG năm 2022, Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý TGTG và thi hành án hình sự tại cộng đồng nêu rõ: Công tác TGTG là một công tác lớn, luôn được Chính phủ, Bộ Công an đặc biệt quan tâm. Công tác quản lý nhà nước về TGTG ngày càng hiệu quả, đã kịp thời giải quyết, xử lý những vướng mắc, phức tạp nảy sinh trong quản lý, thi hành TGTG; sự phối hợp của Cơ quan quản lý TGTG thuộc Bộ Công an với các cơ quan, đơn vị có liên quan ngày càng chặt chẽ. Việc kiểm tra, kiểm sát, giám sát TGTG được tăng cường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quản lý TGTG. Hệ thống bộ máy tổ chức, cán bộ làm công tác TGTG được bố trí mang tính chuyên sâu; cơ sở vật chất phục vụ quản lý giam giữ dần được củng cố. 

Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý TGTG và thi hành án hình sự tại cộng đồng báo cáo tại Hội nghị.

 

Công an các đơn vị, địa phương đã quán triệt, tổ chức thực thiện các quy định của pháp luật về TGTG; nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm sát, giám sát, kiểm tra trong công tác TGTG; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan tiến hành tố tụng và các đơn vị của lực lượng Công an, Quân đội nên đã kịp thời giải quyết, xử lý các vụ việc nảy sinh trong quản lý giam giữ. Tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ; công tác vũ trang bảo vệ; đảm bảo thực hiện quyền và chế độ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo đúng quy định của pháp luật, phục vụ có hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay…

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, các đại biểu đã thảo luận về tình hình, kết quả công tác quản lý, thi hành TGTG năm 2022; đồng thời phân tích, xác định rõ những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp khắc phục khả thi, thiết thực trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích của lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ hệ lực lượng Cảnh sát quản lý TGTG trong những năm qua.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, thi hành TGTG, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp phải có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về vị trí, vai trò, tính chất, tầm quan trọng của công tác TGTG; đề cao trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quy chế làm việc, quy trình công tác. Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp uỷ các cấp, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của lãnh đạo, chỉ huy các cấp đối với công tác TGTG. Người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nghiêm túc công tác quản lý TGTG. Làm tốt công tác tham mưu, xây dựng thể chế, pháp luật, thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các Cơ quan điều tra nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thi hành TGTG. Thực hiện tốt công tác quản lý, thi hành TGTG trong tất cả các khâu theo đúng quy định của pháp luật; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các đối tượng trốn, tự sát, thông cung. Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp trong công tác TGTG.

Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng chiến đấu giữa Bộ Công an với các bộ, ban, ngành có liên quan trong công tác TGTG. Công tác nghiệp vụ cơ bản phải được chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả, đi vào thực chất. Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách với can phạm, đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần tác động tích cực đến tư tưởng của đối tượng. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đối tượng. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, công tác dự báo tình hình, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, bị động. Tăng cường, củng cố tiềm lực tài chính, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm yêu cầu công tác TGTG…

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

 

Đối với yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát quản lý TGTG thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp, đơn vị, người đứng đầu đơn vị và cán bộ, chiến sỹ phải nâng cao nhận thức, xác định đúng đắn, đầy đủ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết số 12 cũng như các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Công an…

Trước mắt, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Điện chỉ đạo của Bộ về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chăm lo đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sỹ và can phạm nhân theo đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các cơ sở giam giữ trong dịp Tết.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát quản lý TGTG và thi hành án hình sự tại cộng đồng.

 

 

Phan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website