Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2023 và tăng cường đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại Công an xã, thị trấn

28/02/2023
Lượt xem: 1804
Chiều 28/2/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư, các nguồn kinh phí năm 2023 và rà soát xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại Công an xã, thị trấn. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị thuộc khối Hậu cần – Kỹ thuật Công an nhân dân và một số chức năng nghiệp vụ thuộc Bộ. 

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, quán triệt chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Bộ Công an đã có nhiều cố gắng, nỗ lực nhằm thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công. Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, việc giải ngân vốn đầu tư công tại Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực… Để công tác giải ngân vốn đầu tư, các nguồn kinh phí đảm bảo đúng tiến độ được giao, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ công tác công an năm 2023, trong đó đặc biệt chú trọng, nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của năm 2023. Đồng thời, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức nhiều cuộc họp và chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ hướng dẫn, triển khai sớm kế hoạch vốn cho Công an các đơn vị, địa phương để khẩn trương tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ năm 2023; phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt 100%. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

 

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, ngày 25/7/2022, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn trong tình hình mới; trong đó, có mục tiêu: “... Đến hết năm 2023, phấn đấu hoàn thành việc đầu tư, xây dựng nhà ở doanh trại đối với 100% Công an xã, thị trấn trên toàn quốc. Đến hết năm 2025, 100% Công an xã được đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc, sinh hoạt đáp ứng yêu cầu công tác...”. 

Báo cáo tóm tắt công tác giải ngân vốn đầu tư, các nguồn kinh phí và xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại Công an xã, thị trấn nêu rõ: Ngay từ đầu năm 2023, Bộ Công an đã tăng cường các biện pháp quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; tổ chức giao ban để đánh giá tiến độ công tác giải ngân. Do đó, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được xử lý kịp thời, tiến độ giải ngân vốn đầu tư, kinh phí có sự chuyển biến…

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.
Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

 

Bên cạnh đó, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp và Công an các địa phương rất quan tâm chỉ đạo thực hiện xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, trong đó có việc đảm bảo trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại cho lực lượng Công an xã, thị trấn. Đảng uỷ Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA, là kim chỉ nam, mục tiêu để Công an các địa phương triển khai thực hiện. Công an các địa phương đã nhận thức được tầm quan trọng và chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương bố trí quỹ đất, hỗ trợ ngân sách để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, nơi ăn, ở sinh hoạt và các điều kiện đảm bảo khác…

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương đã tham luận đánh giá tình hình và đề ra phương hướng, giải pháp đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; việc xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại cho Công an xã, thị trấn.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại Hội nghị.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ giải ngân và xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại Công an xã, thị trấn; chỉ đạo quyết liệt, phân công nhiệm vụ cụ thể và cá thể hoá trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ được giao; có tư duy mới, cách làm mới sáng tạo, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ những tháng đầu của năm; thúc đẩy giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tiêu cực, lãng phí.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận tại Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận tại Hội nghị.

 

Đối với các dự án đã có kế hoạch bố trí vốn để triển khai, đã được phê duyệt tiến độ thực hiện cần tập trung giám sát, quản lý thực hiện bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ, khuyến khích nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và chất lượng thi công công trình… Chú trọng nâng cao chất lượng công trình, dự án, cần xem việc bảo đảm chất lượng là ưu tiên hàng đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng, tiến độ dự án; tiêu cực, lãng phí trong quá trình triển khai dự án…

Đối với nhiệm vụ xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại Công an xã, thị trấn, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, quyết liệt triển khai xây dựng Công an xã, thị trấn, trong đó ban hành chương trình, kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 của Đảng uỷ Công an Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn trong tình hình mới…

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo tại Hội nghị.
Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo tại Hội nghị.

 

Đồng chí Bộ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương, quyết tâm cao, quyết liệt trong nhiệm vụ công tác giải ngân, cần được xem công tác giải ngân, xây dựng Công an xã, thị trấn là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023; phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư và các nguồn kinh phí; hoàn thành 100% xây dựng nhà ở doanh trại Công an xã, thị trấn…

 

Nguyễn Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website